Bendruomenės 20 metų jubiliejus

2018-10-20

Bendruomenės 20 metų jubiliejus. Į susitikimą kvietėme visus esančius, ir visus, kurie per 20 m. buvo bendruomenės nariai tam tikru tikėjimo kelionės momentu. Viską pradėjome iškilmingu liturgijos šventimu ses. Benediktinių vienuolyne.

Po jo susirinkę salėje dalinomės, liudijome ką mums davė bendruomenė, ką asmeniškai atradome bendruomenės dėka, pirmieji bendruomenės kūrėjai supažindino su bendruomenės kūrimosi istorija ir Dievo ženklais visoje toje tikėjimo ir tarnysčių kelionėje.

Naujosios Sandoros bendruomenė kartu su senais nariais: