Bendruomenės nariai
TOMAS IR RAMUNĖ bei Meda ir Ūla
TOMAS IR RAMUNĖ bei Meda ir Ūla
Danija

Kiek laiko bendruomenėje?
Tomas - 22 , o Ramunė - 21 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Ramybę ir žinojimą, kad viskas yra Dievo valioje.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Mums ši bendruomenė yra Dievo ir artimo meilės ženklas, tarnystės Dievui būdas, galimybė patirti dalelę būsimo Dangaus...
ASTA IR REMIGIJUS bei Kristupas su Bernadeta
ASTA IR REMIGIJUS bei Kristupas su Bernadeta
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
17 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Asmeniniai išgyventi susitikimai, akistata su Jėzumi įnešė ir įgalino kūrimo (o ne griovimo) krypčiai...

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė kaip vilties ir paguodos ženklas, jog esame ne vieni dieviškos kūrybos misijoje.
RENATA IR DARIUS bei Titas ir Gabija
RENATA IR DARIUS bei Titas ir Gabija
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
16 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Pilnatvę, džiaugsmą, viltį, pasitikėjimą, namus, grįžom į Tėvo namus.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai geriausiai atliepia popiežiaus Pranciškus žodžiai: “Viešpats mus gelbsti padarydamas mus tautos dalimi. Viešpats mus gelbsti leisdamas tapti tautos dalimi. Jis mus įtraukia į tautą, ir mūsų tapatybė galų gale bus priklausymas tautai. Niekas negali sakyti: "Aš išsigelbėsiu pats vienas", visi esame susiję tarpusavyje, esame "tinkle". Dievas panorėjo įžengti į šią santykių dinamiką ir patraukia mus prie savęs bendruomenėje, suteikdamas mūsų gyvenimui visapusišką tapatybės ir priklausomumo prasmę.”
RENATA IR GEDIMINAS
RENATA IR GEDIMINAS
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
Renata - 12 metų, Gediminas - 3 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas - Dievo dovana, o bendruomenė Dievo dovana ir malonė kvadratu. Nešamos malonės būnant bendruomenėje yra kvadratu, nei tiesiog “turint” tikėjimą vienam :)

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Viltį, prasmę, džiaugsmą, gyvenimo tikrumą, tikrus draugus, kurie džiaugiasi, kai negali džiaugtis, verkia, kai negali pravirkti. Vis geresnį savęs pažinimą ir priėmimą.
VILIJA IR AIDAS bei Smiltė ir Jokūbas
VILIJA IR AIDAS bei Smiltė ir Jokūbas
Kretinga

Kiek laiko bendruomenėje?
Aidas - 10 metų, Vilė - 21 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas suteikia troškimą mylėti gyvenimą, didelį polėkį ir norą nešvaistyti laiko veltui. Taip pat vidinę laisvę ir žinojimą, kad Dievas yra su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas, visose mūsų patirtyse.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai išplėstinė mūsų šeima, nematerialūs “namai”, kuriuose galima išgyventi visas šeimynines dramas ir patirti begalinę laimę dalinantis, rūpinantis vieni kitais. Ji padeda pamatyti netobulumus ir duoda galimybę augti. Viskas priklauso nuo mūsų kasdienio apsisprendimo.
RASA
RASA
Šiauliai

Kiek laiko bendruomenėje?
22 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Drąsos daryti teisingus pasirinkimus visose gyvenimo srityse ir nelikti “drungnai”.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė yra ta vieta kur Dievas gydo mano širdį, leidžia pasitarnauti kitiems dovanomis, kurias man davė. Per bendruomenę Dievas padėjo suvokti, kad giliausiame sužeidime slypi didžiausia malonė.
NERINGA
NERINGA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
5 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Gyvenimo pilnatvę, meilę sau ir aplinkiniams bei nesibaigiantį nuotykį kasdienybėje, kurioje išgyvenu mūsų Kūrėjo buvimą.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Čia randu bendražygius, kurie kaip ir aš stengiasi eiti kartu su Dievu, ieškoti Jo ir padėti vieni kitiems Juo sekti.
MILDA IR NERIJUS
MILDA IR NERIJUS
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
9 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Pilnatvės, tvirtumo jausmą, šeimos pojūtį, vienybę, daug džiaugsmo, patvirtinimo ir išsipildymo.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai broliai ir sesės, einantys ta pačia kryptimi. Esame vilties ženklai vieni kitiems. Nors esame skirtingi, galime vieni kitus geriau suprasti ir palaikyti bei eiti pirmyn su tikėjimu.
ALMA
ALMA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
18 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Susitikimas su Kristumi man davė viltį, atnešė daugiau džiaugsmo, daugiau šviesos, daugiau spalvų. Duoda gyvenimui prasmę, moko priimti kitą, mylėti.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė – užuovėja, palaikymas, padrąsinimas, užtarimas pas Dievą, dažnai ta nematoma pagalba, kuri padeda nepalūžti, neprarasti tikėjimo, stumia į priekį. Vieta, kur galima patirti besąlygišką Dievo meilę.
RINGAILĖ IR VYGANTAS
RINGAILĖ IR VYGANTAS
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
Ringailė - 10 metų, Vygantas kaip bendruomenės draugas - 5 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Gilesnį santuokos supratimą, pagalbą sunkiausiuose ir svarbiausiuose gyvenimo pasirinkimuose, padėka už viską, ką turime, norą keistis į gerą.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendrakeleivius, žiūrinčius ta pačia kryptimi, šventumo link, betarpišką palaikymą, prasmingas veiklas kartu.
KRISTINA
KRISTINA
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
22 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas man teikia viltį, drąsą ir džiaugsmą.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Šeimą, kurioje būnu savimi ir galiu keliauti tikėjimo kelionėje.
ODILIJA
ODILIJA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
9 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas augo kartu su manimi nuo mažumės. Tikėjimas mano širdžiai davė vartus, pro kuriuos lengviau įeiti ir išeiti. Taip pat tikėjimas man nuolat duoda naujų patirčių/minčių/pokyčių :) Tai man yra viltis, jog viskas susitvarkys ir viskam yra priežastis. Tikėjimas neatsiejamas nuo maldos, o malda mano gyvenimui davė mano vyrą :)

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Labai džiaugiuosi, jog turėjau galimybę jungtis į veiklas, kurios padėjo kurti gilesnį santykį su Dievu. Pamenu, jog prisijungus prie bendruomenės buvo nedrąsu, o dabar stebiu kaip viskas auga :) Bendruomenė man yra šeima. Be galo daug mokausi iš jos: tarpusavio santykių grožio, tarnavimo, nuolankumo Dievui. Jei ne bendruomenė, tikriausiai būčiau tapusi "tradiciniu" tikinčiuoju ir būčiau atitolusi nuo Dievo :)
ŽIVILĖ
ŽIVILĖ
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
5 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Dievas nuolat užpildo mano vidines skyles ir spragas. Jis suteikia vidinę ramybę ir pilnatvę.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendrakeleiviai, kurie eina kartu tikėjimo keliu. Palaiko kai būna sunku, atiduoda paskutines savo laiko ir jėgų atsargas, kai kam nors to reikia. Ir žinoma bičiuliai, su kuriais galima prisijuokti iki ašarų :)
SIDONIJA
SIDONIJA
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
12 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Be tikėjimo ir tikinčiųjų palaikymo būčiau pustuštis indas. Tikėjimas pripildo.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Man bendruomenė - motinos Bažnyčios įsčios, kurios labai daug davė. Bendruomenė padeda eiti šventumo keliu, augina ir suteikia daugiau savarankiškumo asmeniniam kely.
MINDAUGAS ir AUŠRA bei Brigita ir Juozapas
MINDAUGAS ir AUŠRA bei Brigita ir Juozapas
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
8 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas mums - tai begalinis dėkingumas Kūrėjui už tai, kad mus sukūrė. Tai noras atsiliepti Jam ir ieškoti Jo Valios savo ir kitų gyvenimuose. Tikėjimas - tai noras dalintis meile, gailestingumu ir tai priimti atgal.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai dovana ir didelė šeima su kuria einame tikėjimo keliu. Tai vieta augti ir stiprėti. Čia visada galima ateiti su savo džiaugsmais ir vargais ir atvirai jais pasidalinti su kitais.
JUDITA
JUDITA
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
9 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Atnešė prasmę, pilnatvę ir džiaugsmą. Bendrystė su Jėzumi Kristumi padeda eiti per gyvenimo kasdienybę ir priimti tinkamus sprendimus :)

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenėje atradau kitokius maldos ir bendrystės su Jėzumi Kristumi būdus. Vienas iš jų - šlovinimas!!! Patyriau ir dar stipriau pažinau Dievo veikimą per kitus žmones, kai jų užtarimo malda neša tave, kaip ant Jo rankų per gyvenimą, ypač, kai tau sunku.
RŪTA ir PETRAS bei Kristijonas, Dominyka ir Mykoliukas
RŪTA ir PETRAS bei Kristijonas, Dominyka ir Mykoliukas
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
8 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Besąlyginės Dievo meilės patirtis suteikė gyvenimui kryptį, spalvų ryškumą, namų jausmą, padovanojo džiaugsmą, atsakė į daug klausimų ir sukėlė naujų :) Tikėjimas kasdien duoda jėgų ištverti išbandymus, priimti save ir kitus, padeda džiaugtis šia akimirka, ir išgyventi ją sąmoningai.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai iššūkių ir malonių gavimo vieta. Kartu keliaujantieji nuolat primena apie Dievo gerumą, skatina neprarasti tikėjimo, vilties, kai reikia, mūru stoja už mus. Tai daugiau negu draugai.
JACINTA
JACINTA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
8 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Atnešė gyvenimą, džiaugsmą, viltį, laisvę.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Namus, kuriuose ilsiuosi, gyju, bet taip pat esu atsakinga už juos ir jų palaikymą.
VIRGINIJA ir MINDAUGAS bei Teodora, Elzė ir Motiejus
VIRGINIJA ir MINDAUGAS bei Teodora, Elzė ir Motiejus
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
Virginija - 19 metų, Mindaugas kaip bendruomenės draugas - 12 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Dėkingumą už kiekvieną patirtą tiek nerimo, tiek ramybės, tiek džiaugsmo, tiek sunkumų akimirkas. Tikėjimas moko priimti kiekvieną dieną kaip dovaną. Dėkoju, kad Jėzus yra mano gyvenimo Viešpats.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenėje radau bendražygius einant tikėjimo kelionę. Būvimas šioj bendruomenėj padeda mano širdžiai dūsaut Dievo meile.