2018 metų metraštis

Alfa Šv. Dvasios savaitgalis paaugliams (2018-12-08)

Surengėme Šv. Dvasios savaitgalį Laukžemėje paaugliams, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui.

ENC Europos bendruomenių tinklo susitikimas-konferencija Slovakijoje (2018-11-08)

ENC Europos bendruomenių tinklo susitikimas konferencija Slovakijoje. Dalinomės patirtimi su kitomis bendruomenėmis apie ekumeninę bendrystę, sielovadą, kartu meldėmės ir išgyvenome Bažnyčios vienybę, jos lobyno plotį ir gylį.

Bendruomenės 20 metų jubiliejus (2018-10-20)

Bendruomenės 20 metų jubiliejus. Į susitikimą kvietėme visus esančius, ir visus, kurie per 20 m. buvo bendruomenės nariai tam tikru tikėjimo kelionės momentu. Viską pradėjome iškilmingu liturgijos šventimu ses. Benediktinių vienuolyne.

Po jo susirinkę salėje dalinomės, liudijome ką mums davė bendruomenė, ką asmeniškai atradome bendruomenės dėka, pirmieji bendruomenės kūrėjai supažindino su bendruomenės kūrimosi istorija ir Dievo ženklais visoje toje tikėjimo ir tarnysčių kelionėje.

Naujosios Sandoros bendruomenė kartu su senais nariais:

 

 

Rudenio savaitaglis + žygis Žemaičių Kalvarijoje (2018-09-08)

Jau 7 metus turime gražią tradiciją, pradėti mokslo metus piligrimyste Žemaičių kalvarijoje einant Kalvarijų kalnus. Bendruomene, vaikais ir visais norinčiais jungtis ėjome maldos kelionę, nešdamiesi savo ir kitų intencijas. Vaikai atrakindavo koplyčias, tėvai jose pasikeisdami pasidalindavo kokia mintimi iš tikėjimo kelionės ir Dievo veikimo. Kartu apjungėme bendruomenės rudens savaitgalį, kurio metu planavome metines veiklas, pasitvirtinimo tarnystės sritis.

Bendruomenės darbo stovykla, stengiantis padėti vienai bendruomenės šeimai renovuoti namus, nes šeimos mažiausią kūdikėlį, kuriam 1m. ištiko staigi leukemijos forma. Gyvybiškai reikėjo namų ir vietos, kur po visų ligoninių būtų galima saugiai grįžti. Susitelkė visa bendruomenė, nuo mažiausio vaiko iki vyriausio. Išgyvenome nuostabų bendrystės, vienybės ir Dievo malonės laiką, kuris davė labai apčiuopiamų giluminių patirčių kiekvienam prie to prisilietusiam ir tapo evangelizaciniu pavyzdžiu kaimynams, artimiesiems ir kiekvienam prie to prisilietusiam.

Vaikų vasaros stovykla (2018-08-13)

Su bendruomenės vaikais ėjome į žygį Kėdainiai - Raudondvaris. Žygio metu stengėmės susipažinti su savo šalies istorija. Su gido pagalba sužinojome kokios tautos kokiais amžiais gyveno Kėdainių mieste, kokios buvo religijos, bažnyčios, kaip pasidalindavo žemes ir verslus. Lankėme skirtingų religijų bažnyčias ir susipažinome su dalykais, kurie mus jungia ir kas skiria. Pėsčiomis keliavome į Pelėdnagių kaimą, kur radome tūkstančius pelėdų įvairiom formom, buvom supažindinti su šio kaimo ir pelėdų istorija, pavaišinti ypatingais valgiais, išmokyti dar nematytų neregėtų senovinių žaidimų ir dainų.

III seminarų ciklas „Bendruomenės statymas. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA“ (2018-05-25)

Dalyvavome seminare apie bendruomenės struktūrą.

Sekminės Kretingoje (2018-05-19)

Šias Sekmines skyrėme tarnystei. Buvome pakviesti pravesti Sekminių Vigiliją, švęsti sekmadienio rytines Šv. Mišias su parapijiečiams. Vigilijos parapijoje tikslas – suburti Alfą ir kitas programas baigusius žmones, uždegti toliau rinktis melstis ir veikti parapijoje, pasitarnaujant programose.

II seminarų ciklas „Bendruomenės statymas. BENDRUOMENĖS VIZIJA“ (2018-03-23)

Dalyvavome seminare apie bendruomenės vizijos kūrimą. Piešėm, rašėm, meldėmės, diskutavom...ir supratom, kad Naujoji Sandora yra tarsi liepsna, įžiebianti naujus laužus... 

Pagalba organizuojant Alfa kursą Šv. Juozapo mokyklos tėveliams (2018-02-20)

Tikslas paskatinti mokyklos bendruomenės žmones jungtis ne tik į bendras veiklas, bet kartu augti ir tikėjimo kelionėje.

Alfa savaitgalių metų bendruomenės nariai pasitarnauja mokymais, užtarimo malda, šlovinimu, taip pat pasitarnauja kaip grupelų vadovai. Šis mūsų tarnystės laikas yra didžiulė nauda ir dovana ne tik įvairaus amžiaus savaitgalių dalyviams, bet taip pat ir bendruomenės nariams.